Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

20:29
7027 539d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadontforgot dontforgot
20:29
9709 e02a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadontforgot dontforgot
20:29
7373 4b88 500
Reposted fromnosmile nosmile viadontforgot dontforgot
20:28
4298 eec3 500
Reposted frommaliwa maliwa viadontforgot dontforgot
20:28
5859 6ebe 500
Reposted fromerial erial viamefir mefir

March 16 2017

13:23
1003 674e 500
Reposted fromlittlefool littlefool viamefir mefir
13:22
traktujesz ich jakby 
mieli takie serce jak ty 
ale nie każdy potrafi być tak 
delikatny i czuły
nie widzisz
jacy są naprawdę 
widzisz jacy 
mogliby być
dajesz i dajesz aż 
wydzierają z ciebie wszystko
i zostawiają pustkę 
— Rupi Kaur, Mleko i miód
Reposted frommefir mefir

March 10 2017

16:15
Kalaloch Beach, WA
16:11
8157 9447
Reposted frompesy pesy viamefir mefir
16:08
Play fullscreen
"Połóżmy się na dachu rozmawiajmy całą noc.
O kometach i serialach, że uciekniemy stąd..."
Reposted fromstrangeee strangeee viamefir mefir
16:08
'Jedyne co znasz to ból, jedyne co znasz to lęk. Umierasz sam dzień po dniu, chyba upłynął już wiek, samotnie czekasz na cud, by nagle czas cofnął bieg...'
— Kali x Pawbeats - korzenie
Reposted fromSalute Salute viamefir mefir
16:07
4104 3cb9
Reposted fromitstoolate itstoolate viamefir mefir
16:06
2110 fc02
Reposted fromrevalie revalie viamefir mefir
16:06
Ktoś kiedyś powiedział mi, że czasem po prostu potrzebujemy by ktoś nam towarzyszył. Bez słów. Bez zbędnych gestów. Ale ze wsparciem, jakie niesie sama obecność osoby, której ufamy. Z jego siłą, której czasem nam brakuje.
— Anna Bellon
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamefir mefir
16:05
Reposted frommayamar mayamar viamefir mefir
16:05
4167 c398
16:05
Nie szukaj miary własnej wartości gdzieś poza sobą.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
15:50
4372 8747
Reposted fromNajada Najada viamefir mefir
15:47
5479 326e
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viafremde fremde
15:47
5570 5d90
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viafremde fremde
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl