Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2018

21:16
simplicity. simply beautiful.
Reposted frommefir mefir

August 18 2018

20:23
2971 3d42 500
Reposted fromoll oll viadontforgot dontforgot
20:07
Na zewnątrz możemy udawać twardych i niewzruszonych. Ale w głębi serca wszyscy szukamy miłości. Pragniemy być kochani. Czuć się potrzebni. Mieć własne miejsce, w którym moglibyśmy być sobą.
— Martyna Senator - "Z nicości"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadontforgot dontforgot

July 17 2018

21:57
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadontforgot dontforgot
21:55
21:51
5089 df7a
Reposted fromkulamin kulamin viawishyouwerehere wishyouwerehere
21:51
2333 f77a
21:50
Wielkie talenty marnują się z powodu braku odwagi.
— Og Mandino
Reposted fromavooid avooid viawishyouwerehere wishyouwerehere
21:50
3055 61b8 500
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viamefir mefir
21:49
7460 a2c6
21:48
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— E.Niewińska
Reposted fromswojszlak swojszlak vialabellavita labellavita
21:47
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
21:47
21:38
Chcę cieszyć się tym co mam tu i teraz, ale czegoś brakuje.
— iyl
Reposted fromifyouleave ifyouleave viadontforgot dontforgot
21:30
1030 f114 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viadontforgot dontforgot
21:28
1185 42fc
21:21
Czasem wszystko jest zupełnie inne, niż sobie wyobrażamy, a czasem to, co uważaliśmy za rzeczywistość, w ogóle nie istnieje.
— Jodi Picoult - Małe wielkie rzeczy

April 19 2017

21:17
6836 b005
Reposted fromsunlight sunlight viamefir mefir
21:16
3358 869e
by Cédric Charbonnel
Reposted fromprzemykaz przemykaz viamefir mefir
21:05
1873 d39e 500
Reposted fromszszsz szszsz viawishyouwerehere wishyouwerehere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl