Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

21:17
6836 b005
Reposted fromsunlight sunlight viamefir mefir
21:16
3358 869e
by Cédric Charbonnel
Reposted fromprzemykaz przemykaz viamefir mefir
21:05
1873 d39e 500
Reposted fromszszsz szszsz viawishyouwerehere wishyouwerehere
21:04
3325 7154 500
21:02
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
21:02
4521 c334 500
Reposted frompiehus piehus viawishyouwerehere wishyouwerehere

March 29 2017

19:18
Ludzie nie słuchają tylko czekają w kolejce do mówienia
— Volantification
19:17
ja raczej nie należę do ciepłych, miłych osób. przy mnie raczej się nie ogrzejesz. często chodzę z wredną miną, co peszy większość osób w moim otoczeniu. rzadko kiedy się uśmiecham, i przeważnie jestem oschła a humor, który u mnie króluje jest czarniejszy niż węgiel. taka już moja natura - zimna, niedostępna, z dystansem i minimalną ilością zaufania. ale jeśli tylko jesteś mi kimś bliskim, jeśli mam do Ciebie zaufanie, i jeśli znaczysz dla mnie dużo, poznasz mnie zupełnie inną - wciąż z tym samym sarkastycznym podejściem, ale...miłą, dzielącą się ulubioną kołdrą, robiącą herbatę i uśmiechającą się od ucha do ucha - poznasz moje drugie, lepsze ja, które kryję przed światem gdzieś w kącie swojego pokoju, byleby tylko nikt go nie odkrył, nie wykorzystał i nie zranił.
— Zapisane uczucia - Veriolla
Reposted frommefir mefir
19:15
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viamefir mefir
19:15
8980 5e85
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viamefir mefir

March 20 2017

20:29
7027 539d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadontforgot dontforgot
20:29
9709 e02a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadontforgot dontforgot
20:29
7373 4b88 500
Reposted fromnosmile nosmile viadontforgot dontforgot
20:28
4298 eec3 500
Reposted frommaliwa maliwa viadontforgot dontforgot
20:28
5859 6ebe 500
Reposted fromerial erial viamefir mefir

March 16 2017

13:23
1003 674e 500
Reposted fromlittlefool littlefool viamefir mefir
13:22
traktujesz ich jakby 
mieli takie serce jak ty 
ale nie każdy potrafi być tak 
delikatny i czuły
nie widzisz
jacy są naprawdę 
widzisz jacy 
mogliby być
dajesz i dajesz aż 
wydzierają z ciebie wszystko
i zostawiają pustkę 
— Rupi Kaur, Mleko i miód
Reposted frommefir mefir

March 10 2017

16:15
Kalaloch Beach, WA
16:11
8157 9447
Reposted frompesy pesy viamefir mefir
16:08
Play fullscreen
"Połóżmy się na dachu rozmawiajmy całą noc.
O kometach i serialach, że uciekniemy stąd..."
Reposted fromstrangeee strangeee viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl